Blogs

ISOSISKO KEHITTÄMISHANKE 2018-2020

Hankeideana on rakentaa monikulttuuritaustaisten peruskouluikäisten tyttöjen toimintaa nuorten aikuisten työttömien tyttöjen suunnittelemana ja toteuttamana. Hankkeessa koulutetaan 18 – 29 vuotiaita työttömiä tyttöjä ”isosiskoiksi” joiden roolina […]

RUUDIN YDINRYHMÄN VAALI

Ydinryhmän on vaaleissa valittu 20 nuoren ryhmä, jonka tehtävänä on huolehtia yhdessä nuorisoasiainkeskuksen kanssa Ruuti-järjestelmän toimivuudesta. Ydinryhmä huolehtii siitä, että helsinkiläisten nuorten ääni kuuluu kaupungissa. […]